1. 1

Рекомендації Ради Національного банку України Правлінню Національного банку України стосовно стану золотовалютного резерву Національного банку України та ситуації на валютному ринку України Відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України “Про Національний банк України” Рада Національного банку України (далі – Рада) надає Правлінню Національного банку України (далі – Правління) такі рекомендації:

  1. Задіяти всі засоби та методи грошово-кредитної політики з метою пом’якшення монетарної політики Національного банку України.
  2. Оновити стратегію управління золотовалютними резервами та графік поповнення золотовалютних резервів на середньострокову перспективу.
  3. Підготувати та надати Раді сценарій розгортання ситуацій на валютному ринку України внаслідок можливого виходу власників-нерезидентів ОВДП з України та план дій Національного банку щодо політики курсоутворення та валютного регулювання у разі його реалізації.
  4. Зважаючи на значну роль нерезидентів на ринку боргових цінних паперів Уряду, спільно з Міністерством фінансів України розробити правило щодо згладжування впливу продажу/купівлі ними валюти на стан міжбанківського валютного ринку.
  5. Здійснити оцінку ефектів від приєднання до мережі Clearstream та ситуації на міжнародних фінансових ринках в збільшенні попиту нерезидентів на ОВДП.
  6. Здійснити/актуалізувати дослідження щодо впливу зміни обмінного курсу на споживчу інфляцію в Україні.
  7. Надати оцінку реального обмінного/реального ефективного обмінного курсу (переоцінка/недооцінка) відносно розрахункового рівноважного рівня.
  8. Проаналізувати вплив розриву реального курсу на динаміку показників зовнішньої торгівлі, промисловості, інфляції.
  9. Нівелювати вплив корегування відкритої короткої валютної позиції в банківській системі через використання індексованих цінних паперів.